Organisaties

Versimpelen zorgt voor: 

 • het sneller en makkelijker realiseren van projecten
 • dynamischer organisaties die doen waar ze écht goed in zijn.

Versimpelen is interessant voor een organisatie als: 

 • projecten vaak vertraging opleveren
 • projecten veel gedoe opleveren en teveel energie kosten
 • binnen de organisatie structuren, (ongeschreven) regels en gebruiken voor veel vertraging en frustratie zorgen
 • binnen de organisatie teveel tijd besteed wordt aan 'het zijn van een organisatie' in plaats van aan de doelen of kerntaken van de organisatie.

Versimpelen kan helpen door: 

 • het verzorgen van een training voor projectleiders, projectmedewerkers en andere profesionals
 • een specifiek project onder de loep te nemen en op de rails te zetten. Dit kan zowel een project in de opstartfase zijn als een moeizaam of inmiddels vastgelopen project
 • te onderzoeken welke gedoefactoren in de weg zitten om de kerntaken van de organisatie uit te voeren.

Vraag om advies

 • voor lange, complexe vragen: neem contact met ons op via de Contactpagina
 • voor korte, simpele vragen: kijk op de pagina Stel een vraag 
 • bij twijfel: doe allebei of wacht tot je klaar bent met twijfelen. 

 

Uitgebreidere toelichting

Versimpelen is een manier om projecten succesvol op te starten en als ze vastgelopen zijn weer eenvoudig op de rails te krijgen. Daadkrachtig en zonder onnodig gedoe. Binnen een organisatie vinden talloze projecten plaats. Sommige projecten zijn daadwerkelijk projectmatig, zoals de ontwikkeling van een nieuw product of een klantonderzoek. Anderen hebben een doorlopend karakter, zoals marketing of huisvesting. 

De ervaring leert dat een groot deel daarvan best een portie versimpelen kan gebruiken (zie ook de pagina projecten).  Naast het gebruikelijke gedoe dat binnen projecten kan ontstaan en dat kan leiden tot vertraging en verstarring, spelen binnen organisatie allerlei regels, ongeschreven regels, structuren en gebruiken een rol. Die zijn in principe faciliterend aan de uit te voeren projecten, anders bestonden ze niet. Maar iedereen weet dat ze voorspoedige voortgang van projecten ook in de weg kunnen staan.

Daarnaast zou je 'een organisatie zijn' het grote overkoepelende project van een organisatie kunnen noemen. Als binnen een organisatie teveel tijd besteed wordt aan het zijn van een organisatie in plaats van aan de doelen of kerntaken van een organisatie (de organisatie raakt verstard), kan versimpelen helderheid en efficiëntie verschaffen. 'Ontbureacratiseren' is een onderdeel van versimpelen.