Projecten

Versimpelen zorgt voor: 

 • het sneller en makkelijker realiseren van projecten
 • helderheid over de essentie van projecten
 • het vertalen van visie en ideeën naar actie
 • meer focus op hoofdzaken dan op bijzaken. 

Versimpelen is interessant voor een project als: 

 • een projecten vertraagd raakt, de 'flow' eruit is
 • een project veel gedoe oplevert en teveel energie kost
 • de factoren geld, tijd, regels, mensen, ik en complexiteit gedoe opleveren
 • de essentie van een project langzaam uit het oog wordt verloren
 • het overzicht zoek is en daardoor de voortgang een groot raadsel wordt. 

Versimpelen kan helpen door: 

 • het verzorgen van een training voor projectleiders, projectmedewerkers en andere profesionals
 • een specifiek project onder de loep te nemen en op de rails te zetten. Dit kan zowel een project in de opstartfase zijn als een moeizaam of inmiddels vastgelopen project
 • te onderzoeken welke gedoefactoren in de weg zitten om de kerntaken van de organisatie uit te voeren.

Vraag om advies

 • voor lange, complexe vragen: neem contact met ons op via de Contactpagina
 • voor korte, simpele vragen: kijk op de pagina Stel een vraag 
 • bij twijfel: doe allebei of wacht tot je klaar bent met twijfelen. 

Uitgebreidere toelichting

Versimpelen is een manier om projecten succesvol op te starten en als ze vastgelopen zijn weer eenvoudig op de rails te krijgen. Daadkrachtig en zonder onnodig gedoe. Binnen een organisatie vinden talloze projecten plaats. Sommige projecten zijn daadwerkelijk projectmatig, zoals de ontwikkeling van een nieuw product of een klantonderzoek. Anderen hebben een doorlopend karakter, zoals marketing of huisvesting. 

De ervaring leert dat een groot deel daarvan best een portie versimpelen kan gebruiken (zie ook de pagina projecten).  Naast het gebruikelijke gedoe dat binnen projecten kan ontstaan en dat kan leiden tot vertraging en verstarring, spelen binnen organisatie allerlei regels, ongeschreven regels, structuren en gebruiken een rol. Die zijn in principe faciliterend aan de uit te voeren projecten, anders bestonden ze niet. Maar iedereen weet dat ze voorspoedige voortgang van projecten ook in de weg kunnen staan.

Daarnaast zou je 'een organisatie zijn' het grote overkoepelende project van een organisatie kunnen noemen. Als binnen een organisatie teveel tijd besteed wordt aan het zijn van een organisatie in plaats van aan de doelen of kerntaken van een organisatie (de organisatie raakt verstard), kan versimpelen helderheid en efficiëntie verschaffen. 'Ontbureacratiseren' is een onderdeel van versimpelen.Jazeker

! Wij maken projecten en organisaties vaak onnodig ingewikkeld. En als we dat zelf niet doen, doen anderen het wel voor ons. Voor je het weet is een mooi plan of project veranderd in gedoe en raakt de vaart eruit.

Versimpelen is een manier om focus aan te brengen in projecten, om van complex naar simpel en van gedoe naar flow te komen. Ontrafel een project, ontdoe het van alle bijzaken en je ziet weer waar het écht om draait. Hiermee worden de vervolgstappen om het project te realiseren kraakhelder. Voor organisaties is versimpelen een manier om de kern van hun bestaan te (her)ontdekken: waarom doen we wat we doen?

Versimpelen is speels en bloedserieus tegelijk. Het begint met de mindset dat eenvoudiger vaak beter is en eindigt met het makkelijker realiseren van projecten en dynamischer maken van organisaties.